ANKY

Danish(DK)English (United Kingdom)

      

KONTAKT

ANKY A/S
Sundsvej 62
DK 7400 Herning
Email: anky@anky.dk
Telefon: + 45 97 120588
Fax: + 45 97 222814

MILJØ

Svanen miljøcertificering:

Mærkning med Svanen sikrer


ikke blot at bomulden og ulden er dyrket økologisk, håndplukket og uden brug af pesticider, men certificeringen sikrer tillige, at de opsatte meget strenge krav til hvilke farverstoffer og kemikalier der må anvendes i produktionen, bliver overholdt.


Kriterier for certificeringen til anvendelse af det nordiske miljømærke ”SVANEN”:

Der stilles krav til Svane miljømærkede tekstilvarer, at der i farvningen og efterbehandlingen ikke anvendes følgende:

 • Formaldehyd, kan give allergi og kræft.
 • Tungmetallerne krom, kobolt, nikkel, kobber, kadmium, antimon, arsen, bly og kviksølv, der kan skade nervesystemet og de indre organer.
 • Særlige farvestoffer (af typen arylaminer) der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende. Disse aminer kan spaltes fra særlige azofarvestoffer og –pigmenter, eller findes i visse polyurethan (PU) materialer.
 • Visse klorerede benzener og toluener (bl.a. chlororganiske carrier, der er hjælpe- kemikalier ved textilfarvning), som kan skade de indre organer.
 • De tinorganiske konserverings- og bekæmpelsesmidler TBT og DBT, der mistænkes for at være hormonforstyrrende og kan skade forplantningsevnen.
 • Pesticider (midler til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og microorganismer) samt afløvningsmidler, der kan skade nervesystemet og de indre organer og virke hormonforstyrrende.
 • Fenolerne PCB og 2,3,4,5,6-TeCP, der anvendes som konserveringsmidler og kan skade nervesystemet og de indre organer.
 • Kemikalierester med sur eller basisk (ph-værdi) da det kan irritere huden.
 • Phthalater i varer med nær hudkontakt må ikke være benyttet.
 • Phthalater (skrives også ftalater) findes som blødgørere i pvc-materialer og mistænkes for at kunne skade forplantningsevnen.
 • Spildevand fra farvning og efterbehandlingen må ikke indeholde nogen form for skadelige affaldstoffer.


Dvs:

Hvert parti økologisk garn i bomuld og uld skal have GOTS certifikat ( Internationalt organ, som kontrollerer og er garant for at garnet er fremstillet økologisk).
Vedr. farvning og efterbehandling på farveriet er der 6 uanmeldte besøg pr. år fra eksternt laboratorie, som tager 24 timers spildevandsprøver som kontrol af, at der ikke anvendes kemikalier som ikke er godkendte, og at der ikke udledes nogen form for tungmetaller og andre farlige affaldsstoffer i spildevandet, som leveres tilbage til naturen.


Yderligere til Svane miljøcertificeringen:

Skal der foreligge en detailplan for reducering af vand- og energiforbruget i alle fremstillings processer.


CSR (Corporate Social Responsibility)

Med venlig hilsen
Villy H. Bertelsen
Fabrikant