ANKY

Danish(DK)English (United Kingdom)

      

KONTAKT

ANKY A/S
Sundsvej 62
DK 7400 Herning
Email: anky@anky.dk
Telefon: + 45 97 120588
Fax: + 45 97 222814

CSR

K 14 Etisk produktion


Al produktion, som foretages på Bertelsen Holding Herning A/S (BHH) 4 produktionsfabrikker, foretages under etisk korrekte forhold, ved brug af voksen arbejdskraft og med hensyntagen til miljøet.

CODE OF CONDUCT

Medarbejdere:

Alle medarbejdere har et fælles ansvar for egen og virksomhedens udvikling.

Medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Kompetence, motivation og engagement er afgørende, både når vi møder kunder, og for at skabe et gunstigt arbejdsmiljø.

  • Tillid. Alle relationer skal baseres på ærlighed, loyalitet, hensyn og respekt.
  • Forandring. Vores måde at arbejde på skal være præget af forståelse, accept og en positiv indstilling til forandringer.
  • Muligheder. Alle medarbejdere skal have mulighed for at påvirke, udvikle og forbedre sine kompetencer for at nå såvel egne som virksomhedens mål.
  • Ansvar. Alle medarbejdere har et fælles ansvar for egen og virksomhedens udvikling.


Lederskab:

Vores ledere er forpligtede til at efterleve koncernens værdier, og vores ledelsesstil skal være:

  • Konsekvent
  • Direkte
  • Pålidelig

Vores ledere har også den vigtige opgave, det er at bidrage til og udvikle virksomheden.


Nul-tolerance:


Alle medarbejdere skal have kendskab til, respektere og leve op til koncernens nul-tolerance mod alle typer diskriminering.


Mangfoldighed:


Det er virksomhedens mål, at den sociale sammensætning skal afspejle mangfoldigheden i samfundet. Ved al rekruttering og andre former for relationer tager virksomheden udgangspunkt i at alle personer er lige. Ingen, der arbejder i eller søger en stilling i koncernen, må diskrimineres på grundlag af alder, køn, etnisk baggrund, nationalitet, religion, seksuel observans, handicap, politisk overbevisning eller social status. Vi accepterer heller ikke fysisk, psykisk, verbal eller seksuel chikane. Når det gælder mangfoldighed og ligestilling, og med udgangspunkt i kollektive aftaler, gælder princippet om lige løn for lige arbejde.


Organisationsfrihed:

BHH respekterer medarbejdernes ret til at deltage i foreninger og organisationer samt organisere sig fagligt og, i overensstemmelse med national lov og praksis, indgå kollektive aftaler.


Arbejdsmiljø:

I alle vores aktiviteter prioriteres medarbejdernes sundhed og sikkerhed højt. Prioriteringen af sikkerhed gælder alle former for arbejdsmiljø. Ingen medarbejdere må lide fysisk eller psykisk overlast på grund af arbejdspladsen. Lederen har ansvaret for teamet, gruppen eller afdelingen, men alle involverede er forpligtede til at samarbejde for, og stræbe efter, at skabe løbende forbedringer og at forebygge skader af en hver slags.

BHH tillader kun rygning i specielt anviste områder, og aldrig hvis andre generes af det.

Med venlig hilsen
Villy H. Bertelsen
Fabrikant